04 Jun 2017

Selamat berpuasa

SURAH SURAH MAKKIYAH DAN MADANIYYAH DALAM ALQURAN

Bilangan Surah surah Makkiyah adalah sebanyak 86 surah manakala bilangan Surah surah Madaniyyah adalah sebanyak 28 surah. Berikut adalah perinciannya. 
 1. Al-Fatihah                7 ayat Makkiyah 
 2. Al-Baqarah        286 ayat Madaniyyah 
 3. Ali Imran            200 ayat Madaniyyah 
 4. Al-Nisa'               176 ayat Madaniyyah  
 5. Al-Maidah          120 ayat Madaniyyah 
 6. Al-An'am            165 ayat Makkiyah 
 7. Al-A'raf                206 ayat Makkiyah 
 8. Al-Anfal                75 ayat Madaniyyah 
 9. Al-Taubah           129 ayat Madaniyyah 
 10. Yunus                   109 ayat Makkiyah 
 11. Hud                       123 ayat Makkiyah 
 12. Yusuf                    111 ayat Makkiyah 
 13. Al-Ra'd                    43 ayat Madaniyyah 
 14. lbrahim                  52 ayat Makkiyah 
 15. Al-Hijr                     99 ayat Makkiyah 
 16. Al-Nahl                  128 ayat Makkiyah 
 17. Al-Isra'                   111 ayat Makkiyah 
 18. Al-Kahf                  110 ayat Makkiyah 
 19. Maryam                  98 ayat Makkiyah 
 20. Thaha                    135 ayat Makkiyah 
 21. Al-Anbiya             112 ayat Makkiyah 
 22. Al-Hajj                    78 ayat Madaniyyah 
 23. Al-Mukminun     118 ayat Makkiyah 
 24. Al-Nur                    64 ayat Madaniyyah 
 25. Al-Furqan             77 ayat Makkiyah 
 26. Al-Syu'ara          227 ayat Makkiyah 
 27. Al-Naml                93 ayat Makkiyah 
 28. Al-Qashash           88 ayat Makkiyah
 29. Al-Ankabut           69 ayat Makkiyah 
 30. Al-Rum                 i60 ayat Makkiyah 
 31. Luqman                 34  ayat Makkiyah 
 32. Al-Sajdah               30  ayat Makkiyah 
 33. Al-Ahzab                73  ayat Madaniyyah 
 34. Saba’                       54  ayat Makkiyah 
 35. Fathir                      45 ayat Makkiyah 
 36. Yasin                       83 ayat Makkiyah 
 37. Al-Shaffat              182 ayat Makkiyah 
 38. Shad                         88  ayat Makkiyah
 39. Al-Zumar                75  ayat Makkiyah 
 40. Ghafir                      85  ayat Makkiyah 
 41. Fusshilat                 54  ayat Makkiyah 
 42. Al-Syura                  53  ayat Makkiyah 
 43. Al-Zukhruf             89  ayat Makkiyah 
 44. Al-Dukhan             59  ayat Makkiyah 
 45. Al-Jatsiyah             37  ayat Makkiyah 
 46. Al-Ahqaf                 35  ayat Makkiyah 
 47. Muhammad           38  ayat Madaniyyah 
 48. Al-Fath                    29  ayat Madaniyyah 
 49. Al-Hujurat              18  ayat Madaniyyah 
 50. Qaf                           45  ayat Makkiyah 
 51. Al-Dzariyat             60  ayat Makkiyah 
 52. Al-Thur                   49  ayat Makkiyah 
 53. Al-Najm                  62  ayat Makkiyah 
 54. Al-Qamar               55  ayat Makkiyah 
 55. Al-Rahman            78  ayat Madaniyyah 
 56. Al-Waqi’ah            96  ayat Makkiyah 
 57. Al-Hadid                29  ayat Madaniyyah 
 58. Al-Mujadilah        22  ayat Madaniyyah 
 59. Al-Hasyr                24  ayat Madaniyyah 
 60. Al-Mumtahanah  13  ayat Madaniyyah 
 61. Al-Shaff                 14  ayat Madaniyyah 
 62. Al-Jumu’ah           11  ayat Madaniyyah 
 63. Al-Munafiqun      11  ayat Madaniyyah 
 64. Al-Taghabun        18  ayat Madaniyyah 
 65. Al-Thalaq              12  ayat Madaniyyah 
 66. Tahrim                  12  ayat Madaniyyah 
 67. Al-Mulk                 30  ayat Makkiyah 
 68. Al-Qalam              52  ayat Makkiyah 
 69. Al-Haqqah           52  ayat Makkiyah 
 70. Al-Ma’arij            44  ayat Makkiyah 
 71. Nuh                      28  ayat Makkiyah 
 72. Al-Jin                    28 ayat Makkiyah 
 73. Al-Muzammil     20 ayat Makkiyah 
 74. Al-Muddatsir      56 ayat Makkiyah 
 75. Al-Qiyamah        40 ayat Makkiyah 
 76. Al-Insan               31 ayat Madaniyyah 
 77. Al-Mursalat        50 ayat Makkiyah 
 78. Al-Naba               40 ayat Makkiyah 
 79. Al-Nazi'at            46 ayat Makkiyah 
 80. 'Abasa                  42 ayat Makkiyah
 81. At Takwir            29 ayat Makkiyah 
 82. Al-Infithar          19 ayat Makkiyah 
 83. Al-Muthaffifin   36 ayat Makkiyah 
 84. Al-Insyiqaq        25 ayat Makkiyah  
 85. Al-Buruj             22 ayat Makkiyah  
 86. Al-Thariq           17 ayat Makkiyah 
 87. Al-A’la                 19 ayat Makkiyah 
 88. Al-Ghasyiyah    26 ayat Makkiyah 
 89. Al-Fajr                30 ayat Makkiyah 
 90. Al-Balad             20 ayat Makkiyah 
 91. Al-Syams           15 ayat Makkiyah 
 92. Al-Lail                21 ayat Makkiyah 
 93. Al-Dhuha          11 ayat Makkiyah 
 94. Al-Insyirah        8 ayat Makkiyah 
 95. Al-Tin               l 8 ayat Makkiyah  
 96. Al-'Alaq            19 ayat Makkiyah  
 97. Al-Qadr              5 ayat Makkiyah  
 98. Al-Bayyinah     8 ayat Madaniyyah 
 99. Al-Zalzalah       8 ayat Madaniyyah 
 100. Al-'Adiya         11 ayat Makkiyah  
 101. Al-Qari'ah       11 ayat Makkiyah  
 102. Al-Takatsur      8 ayat Makkiyah  
 103. Al-'Ashr             3 ayat Makkiyah  
 104. Al-Humazah    9 ayat Makkiyah  
 105. Al-Fil                 5 ayat Makkiyah  
 106. Quraisy            4 ayat Makkiyah  
 107. Al-Ma'un          7 ayat Makkiyah  
 108. Al-Kautsar       3 ayat Makkiyah  
 109. Al-Kafirun       6 ayat Makkiyah  
 110. Al-Nasr             3 ayat Madaniyyah 
 111. Al-Masad          5 ayat Makkiyah  
 112. Al-Ikhlash        4 ayat Makkiyah  
 113. Al-Falaq            5 ayat Makkiyah  
 114. Al-Nas               6 ayat Makkiyah 

Tulisan condong
Makkiyah / Madaniyyah
Ulamak berselisih pendapat dalam menentukan ststusnya

24 Disember 2015

NABI YANG UMMIYYI

Kalimah ANNABIUL UMMIYYI selalu kita baca dalam doa Qunut ketika solat subuh. Selain daripada itu Allah sebutkan srbanyak dua kali di dalam surah Al A'raf ayat 157 dan ayat 158 sebagai mana firmanNya

 Maksudnya
"(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka

Dalam Surah Al A'raf ayat 158 pula Allah memerintahkan kepada Umat Manusia agar Beriman mengikut dan menolong Nabi Yang Ummiyyi ini.


", maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk."

Surah Al "araf ayat 158

SIFAT  NABI YANG UMMIYYI
 1. ,nabi yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar 
 2. Nabi yang  menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. 

MAKNA DI SEBALIK KALIMAH UMMIYYI

Rata rata ustaz ustaz yang berceramah samada di Masjid, Surau magupun Media Massa mengatakan bahawa Al Ummiyyi bermaksud BUTA HURUF atau dengan lain perkataan Tidak tahu membaca dan Menulis.

Benarkah Nabi yang kita sanjungi ini seorang yang Buta Huruf atau ini hanyalah dakyah Ahli Kitab semata mata. Untuk menjawab pertanyaan ini marilah kita sama sama renungi hujjah hujjah di bawah ini.

HUJJAH PERTAMA


Yang anehnya gelaran buta huruf hanya ada pada Rasulullah saw sahaja iaitu ketua kepada segala nabi dan rasul. Tidak masuk akal sama sekali bahawa penghulu kepada segala nabi itu seorang yang buta huruf sedangkan nabi-nabi yang lain sebelum Baginda adalah bijak-bijak belaka.

Di sini kita dah nampak ada agenda tertentu dari ahli kitab ( Yahudi dan Kristian )  dan golongan yang enggan beriman dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Ianya merupakan salah satu propaganda Yahudi untuk menyekat dan menghapuskan agama islam sebagaimana tindakan kaum kafir Quraisy Mekah menggelar Baginda dengan gelaran gila dan tukang sihir. HUJJAH KEDUA

Kalimah Ummiyyi dimulakan dengan huruf alif dan Lam ta'rif  yang berperanan untuk mengkhususkan sesuatu perkara. Katakan diatas meja terdapat banyak buku. Seandainya saya katakan " Tolong ambilkan saya buku" maka orang yang diminta tolong boleh mengambil mana- mana buku sahaja kerana lafaz buku itu umum. 

Seandainya saya berkata " Tolong ambilkan saya buku itu" maka orang diminta tolong perlu mengambil buku- buku yang telah ditentukan sahaja kerana lafaz buku ini adalah lafaz khusus.


Kalimah Ummiyyi pada surah Al A'raf ayat 157 dan 158  ini terdapat alif dan Lam dipermulaan perkataan yang membawa maksud khusus iaitu " Nabi yang Ummiy itu". Dalam hal ini  makna Ummiy kita kena rujuk terjemahannya kepada empunya kalam ( Allah ) kerana lafaz kalam itu adalah khusus.


HUJJAH KETIGA

Firman Allah dalam surah Al Ankabut ayat 48


Dalam ayat ini Allah menerangkan maksud ummiyyi adalah tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu sebelum AlQuran dan Rasulullah tidak pernah menulis dengan tangan kanannya.

Seandainya Rasulullah pernah berbuat demikian ( membaca dan menulis kitab-kitab terdahulu ) maka orang-orang Yahudi akan mengatakan bahawa AlQuran yang dibawa oleh Rasulullah ini adalah ciplak dari kitab- kitab Taurat, Zabur dan Injil.

Lihatlah betapa bijaknya mereka cuba memutarbelitkan kalimah Al Ummiy sebagaimana mereka pernah memutarbelitkan kitab - kitab Taurat, Injil dan Zabur . Firman Allah  dalam surah An Nisa' ayat 46'


Maksudnya
"Daripada orang orang Yahudi itu mereka suka memutarbelitkan kalam allah dari tempatnya" 

HUJJAH KEEMPAT

Tidak penah membaca bukan beerti seseorang itu buta huruf. Sekarang kita tanya pada diri kita berapa ramaikah diantara kita yang pernah membaca kitab Taurat, Injil dan Zabur dan setujukah anda seandainya orang yang tidak pernah membaca dan menulis kitab-kitab yang diturunkan sebelum AlQuran ini digelar sebagai Buta Huruf.

Kalau begitu tak guna kita belajar tinggi tinggi sampai ambil Phd tapi kita masih digelar buta huruf  hanya kerana tidak pernah membaca kitab-kitab sebelum AlQuran.HUJJAH KELIMA
PEMBAHAGIAN UMAT MANUSIA

Dalam surah Ali Imran ayat 20, umat manusia dalam agama samawi terbahagi kepada dua iaitu golongan yang didatangkan alkitab ( iaitu kitab-kitab sebelum AlQuran ) dan Al Ummiyin sebagaimana firman Allah.


maksudnya
"Seandainya mereka membantahimu maka katakanlah maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku." Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan orang-orang yang ummi "Apakah telah Islam kamu ". Jika telah Islam mereka , sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya".  Surah Ali Imran  ayat 20

Orang- orang yang diberikan Al Kitab adalah merujuk kepada orang Yahudi dan Kristian yang berasal daripada keturunan Nabi Ishak a.s dan Nabi Yaakob a.s.

 Golongan yang lebih dikenali sebagai Bani Israil ini telah diturunkan kepada mereka kitab- kitab sebelum AlQuran iaitu

 1. kitab Taurat ( Nabi Musa a.s ), 
 2. kitab Zabur ( Nabi Daud a.s ) dan 
 3. kitab Injil ( Nabi Isa a.s ).Adapun golaongan AlUmmiyyin adalah golongan yang tidak pernah didatangkan AlKitab iaitu  lawan kepada golongan yang didatangkan Alkitab. Mereka ini adalah daripada keturunan Nabi Ismail a.s. yang salsilahnya terus kepada Nabi Muhammad s.a.w serta umat islam seperti kita yang tidak pernah menerima, memegang apatah lagi membaca kitab - kitab terdahulu sebelum AlQuran seperti Taurat, Injil dan Zabur .

Seandainya Al Ummiyyin ini bermaksud golongan yang Buta huruf mengapakah Allah tidak namakan golongan dari Bani Israil ini sebagai golongan yang bijak tetapi sebaliknya Allah gelarkan mereka sebagai golongan yang telah didatangan AlKitab.

Jelas sekali dalil yang kedua ini menafikan maksud Al Ummiyyin ini sebagai golongan Buta huruf dan di sini telah menampakkan kepada kita niat jahat bangsa Yahudi ini untuk memperbodohkan  umat  yang Allah sifatkan didalam AlQuran sebagai sebaik baik umat ( Khaira Ummah ).

Kesimpulan daripada perbincangan ini bahawa kalimah AL UMMIYYI dalan surah Al 'Araf  ayat 157  dan 158 ini maknanya bukanlah Buta Huruf . Kita sebagai umat yang menyayangi Rasulullah harus berwaspada dan tidak terpedaya dengan propaganda yang sengaja ditimbulkan dengan maksud jahat meminta agar kita menghina rasul kita sendiri dan menolak segala ajarannya.

PENUTUP

Sahabat-sahabat sekelian, pujian serta selawat yang kita ucapkan pada setiap hari samada di dalam  mahupun di luar solat  tidak akan bermakna seandainya kita terus menerus menggelar nabi yang kita sanjung ini dengan gelaran buta huruf dan seharusnya gelaran seumpama ini tidak akan wujud pada mana-mana nabi mahupun rasul, tidak kiralah samada ianya Nabi Isa as, Nabi Musa as, Nabi Solih as mahupun Nabi Muhammad saw..

Akhir sekali kita kena ingat bahawa Rasulullah itu adalah contoh ikutan yang baik kepada orang-orang beriman. Seorang pemimpin yang menjadi contoh ikutan yang baik sudah tentu sunyi daripada sifat kekurangan. Bukankah sifat " Buta Huruf dan bodoh @ Jahlun " itu adalah sifat yang mengurangi ketokohan seseorang nabi dan ianya jelas bertentangan dengan sifat Fathonah (Bijaksana) yang dimiliki oleh setiap nabi-nabi dan rasul- rasul Allah.
Wallahu 'alam

08 April 2015

GERHANA MATAHARI

Gerhana Mataharin Penuh telah berlaku di Indonesia pada 9hb. Mac 2016. Adapun di Malaysia hanya fenomena gerhana matahari Separa dahaja yang dilihat.

LALUAN GERHANA


GERHANA MATAHARI DI MALATSIA

WAKTU GERHANA DAN PERATUS KELIHANGerhana Matahari akan memprngaruhi keadaan di bui terutama sekali haiwan. Pada gerhana matahari Penuh di Turki, En. Shahrin Ahmad dari Falak Omline dalam perkonsian pengalamannya nerkata " Airdi kolam renang huel asalnya tenang berkocak kocak semasa gerhana matahari berada di kemuncak.


Teur berdiri tegak
Subhanallah, Maaha Suci Allah Yang Mencipta Alam ini

Ketika Gerhana matahari, kita disunatkan splat Sunat Gerhana Matahari ( Kusuf ) .

12 Disember 2011

SEJARAH PENURUNAN ALQURAN

Setiap kali ada ayat yang diturunkan, sudah pasti Rasullullah SAW memerintahkan sahabat-sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufian, ‘Ubai bin K’ab dan Zaid bin Tsabit radhiallah anhum menulis akan wahyu tersebut.
Dengan berpandukan petunjuk dari Rasulullah s.a.w. mereka menulisnya di atas pelepah kurma, batu, kulit atau daun kayu, serta potongan tulang belulang binatang.

Semasa pemerintahan Saidina Abu Bakar telah tercetusnya Peperangan Yamamah. Peperangan yang berlaku pada tahun 12 H menyaksikan seramai tujuh puluh orang Qari’ (penghafal Al-Qur’an) dari kalangan sahabat telah gugur syahid.

Bimbangkan akan hilangnya AlQuran maka Saidina Umar bin Khattob mencadangkan kepada Saidina Abu Bakar agar AlQuran ini dikumpulkan semula. Saidina Abu Bakar telah memerintahkan Za’id bin Tsabit mencari serta mengumpulkan AlQur’an dan dijadikan di dalam satu mushaf.

Setelah siap, Mushaf tersebut disimpan oleh Saidina Abu Bakar sehinggalah beliau wafat, kemudian ianya diserahkan kepada Saidina Umar dan seterusnya kepada Saidatina Hafsah anak Saidina Umar.

Sebab al-Qur’an Ditulis Semula

Semasa Sayyidina Uthman bin Affan menjadi Khalifah pada tahun 25 H, pengaruh Islam telah berkembang luas. Islam telah sampai ke Afrika Utara di barat dan hingga ke Azarbaijan di timur. Ramai orang yang bukan Arab telah memeluk Islam dan beberapa orang sahabat telah dihantar ke tempat-tempat tertentu untuk mengajar saudara-saudara baru ini akan al-Qur’an.

Bacaan antara seorang guru dengan guru yang lain adalah berbeza. Contohnya bagi orang-orang Syam, mereka membaca mengikut bacaan Abdullah bin Mas’ud manakala orang-orang Iraq pula, mereka membaca mengikut bacaan Abu Musa al-Ash’ary. Keadaan ini hampir-hampir menyebabkan berlaku permusuhan dan persengketaan di antara saudara -saudara baru Islam.

Seorang sahabat bernama Huzaifah bin al-Yaman yang bersama-sama dengan orang Syam dan Iraq dalam peperangan di Armenia dan Azarbaijan melihat sendiri keadaan itu. Sekembalinya ke Madinah, beliau terus pergi berjumpa Khalifah Uthman bin Affan dan menceritakan hal tersebut.

Kemudian Saidina Uthman memerintahkan Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa’id bin Ash, dan Abdurrahman bin Harits untuk menuliskannya kembali dan memperbanyaknya. Dari mushaf-mushaf tersebut satu salinan disimpan di Madinah dan yang lain dikirimkan di berbagai pusat islam seperti kota Kuffah, Bashroh, Damsyiq, dan Mekkah

Mushaf yang ditulis atas perintah Saidina Uthman pada mulanya tidak memiliki harakat dan tanda titik. Keadaan ini telah menimbulkan kesulitan kepada pembaca dikalangan orang bukan arab yang memeluk islam. Untuk itu maka Ubaidillah bin Ziyad dan Hajjaj bin Yusuf telah meletakkan alif sebagai pengganti dari huruf yang dibuang seperti kalimah (اقلَتْ) di ganti menjadi (قَالَتْ), dan sebagainya.

Adapun Abu Al Aswad, Yahya bin Ya’mar dan Nasr bin Ashim adalah orang yang pertama yang meletakkan tanda titik pada mushaf Uthmani manakala Al Khalil bin Ahmad adalah orang yang pertama meletakkan tanda hamzah, tasydid, ar-raum, al-isymam.

Syiah menolak Mushaf Uthmani.

Namun begitu Puak Syiah telah menolak Mushaf Uthmani dengan alasan bahawa Saidina Uthman telah mengabaikan beberapa ayat yang mengagungkan Saidina Ali.

Dakwaan ini sama sekali tidak berasas kerana ketika Mushaf ini diakui, tiada persengketaan atau permusuhan antara Saidina Uthman dengan Saidina Ali. Saidina Ali sendiri telah memerintahkan supaya menyebarkan naskah itu sebanyak-banyaknya.

Dari hasil usaha para sahabat Rasulullah seperti Saidina AbuBakar, Saidina Umar, Saidina Uthman, Zaid bin Tsabit dan sebagainya maka kita berpeluang membaca dan mengambil pelajaran apa-apa yang terkandung di dalam AlQur’an. Amat malanglah bagi kita jika kita tidak menjadikan AlQur’an ini sebagai panduan hidup serta cahaya yang menerangi kegelapan. Semoga kita dapat menfaatkan segala usaha dan pengorbanan sahabat-sahabat nabi ini dalam mencari, mengumpul dan menyelaraskan bacaan AlQur’an

25 September 2011

HAKIKAT PENCIPTAAN KHINZIR

Khinzir atau babi adalah binatang pengotor kerana ia suka memakan najis, bangkai, muntah dan sampah sarap. Babi juga adalah haiwan pemalas. Ia lebih suka makan dan tidur sahaja. Babi lebih suka pada tempat-tempat yang kotor yang berair. Dari tabiat pemakanan dan cara kehidupan babi ini maka tidak hairanlah kepada kita bahawa pada daging babi terdapat pelbagai kuman – kuman yang merbahaya kepada tubuh badan manusia.
Oleh sebab itulah Allah telah mengharamkan manusia memakan daging babi sebagaimana firmanNya dalam surah Al Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَـرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَـةَ وَالدَّمَ وَلَـحْمَ الخِـنْزِيْرِ وَمَا أُهِـلَّ بِهِ لِغَـيْرِ الله
" Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah"

Selain dari kitab Al Qur’an, pengharaman ini juga terdapat di dalam kitab Injil sebagaimana yang terkandung di dalam buku Imamat Bab 11, versi 7 menyatakan
“bahawa Tuhan mengakui babi adalah tidak suci untuk penganut Kristian”
Kemudian dalam versi 8, Tuhan berfirman: "Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu". Perintah ini diulang dalam Ulangan, 14:7-8.

Kemudian dalam Jesaya (Isaiah), 65:2-4 dan 66:17, Tuhan memberi amaran keras kepada orang yang makan babi.
HAKIKAT PENCIPTAAN BABI

Sesungguhnya Allah menciptakan alam ini tidaklah sia-sia atau main-main bahkan Allah ciptakan semua ini dengan kebenaran dan ada matlamat tertentu.
Firman Allah dalam surah shod ayat 27
وَمَا خَـلَقْناَ السَّـــمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنـَهُمَا بَاطِلاً
"Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya bathil (sia-sia)."
Dalam surah Ad Dukhaan ayat 38 Allah juga telah berfirman

وَمَا خَـلَقْناَ السَّـــمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنـَهُمَا لاَعِـِبْينَ
Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya main-main

Seterusnya Allah berfirman dalam surah AlHijr ayat 85
وَمَا خَـلَقْناَ السَّـــمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنـَهُمَا إلا بِالْحَقِّ
" Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar".
Kalaulah manusia dan jin dicipta semata-mata untuk memperhambakan diri kepada Allah maka penciptaan babi dan makhluk-makhluk yang lain adalah untuk dijadikan perumpamaan agar manusia dapat merenung dan menilai akan diri masing-masing.
Jika selama ini kita melabelkan bahawa babi itu adalah haiwan yang paling jijik, kotor dan kita membayangkan babi itu sesuatu yang buruk serta meloyakan maka disisi Allah pula makhluk yang paling keji dan lebih keji dari babi ini adalah orang – orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah.
Hal ini Allah nyatakan di dalam AlQur’an sebagaimana firmanNya
ِإِنَّ شَـرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللهِ الذِيْنَ كـَفـَرُوْا فَهُـمْ لاَ يُؤمِنـُوْنَ
"Sesungguhnya seburuk - buruk binatang melata di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman". (surah Al Anfal ayat55 )
Dalam ayat yang lain pula Allah telah berfirman

ِإِنَّ شَـرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللهِ الصُّـمُّ البـُكْـمُ الذِيْنَ لاََ يَعْـقـِلُوْن
"Seburuk - buruk binatang melata di sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-apapun".( Surah Al Anfal ayat 22)
Kesimpulan dari dua ayat diatas ialah :Sehina-hina babi, hina lagi manusia yang kufur yang sombong dengan Allah serta tidak mahu mengikut jalan petunjuk yang di sediakan oleh Allah.
Dan akhir sekali kita minta berlindung dari tergolong dalam kelompok makhluk yang lebih hina dari babi ini
Untuk Seterusnya Saksikanlah klip video ini

1) UJIKAJI KEATAS DAGING BABI

video

2) AKIBAT MAKAN DAGING BABI

video

25 Disember 2010

KONSPIRASI DISEBALIK PERISTIWA KARBALA
Tanggal 10 Muharam tahun 61H, Saidina Hussain bin Ali cucu kesayangan Rasulullah s.a.w telah dibunuh dengan kejamnya di Karbala

BERLAKUNYA PERISTIWA KARBALA 


Apabila  Muawiyah  bin Abu Sufian r.a meninggal dunia maka anaknya Yazid bin Muawiyah r.a  telah diangkat menjadi penggantinya. Perlantikan Yazid ini telah  dipersetujui ( bai’ah )  oleh majoriti para sahabat Nabi yang masih hidup  termasuk para Ahlul Bait serta masyarakat Islam.

Namun begitu penduduk Kufah yang rata-ratanya berfahaman Syiah telah  menolak kepimpinan Yazid dan ingin melantik Saidina Hussain sebagai  khalifah yang baru.

Lalu penduduk Kufah termasuk tokoh-tokoh Syiah menulis surat kepada  Saidina Hussain menjemput beliau ke Kufah untuk tujuan tersebut. Mereka  bukan sekadar berjanji akan taat setia kepada kepimpinan Saidina Hussain  malah mereka sanggup untuk menghunus senjata demi membela beliau serta  menjatuhkan kerajaan Bani Umaiyah pimpinan Khalifah Yazid.

Mendengarkan sokongan yang padu dari penduduk Kufah maka  Saidina Hussain  mengutuskan Muslim bin ‘Aqil untuk meninjau keadaan  sebenar di Kufah.. Saidina Hussain memaklumkan khabar berita ini serta  niat beliau ke Kufah kepada para sahabat serta ahli keluarga  beliau bagi mendengar pandangan mereka.

Namun demikian para sahabat terkemuka serta ahli keluarganya seperti  ‘Abdullah Ibnu Abbas, Muhammad bin al-Hanafiyah, ‘Abdul Rahman bin  Hisyam al-Makhzumi, ‘Abdullah bin Jaafar bin Abi Talib, Abdullah bin  Muti’ al-Afdawi, ‘Amru bin Sa’id, ‘Abdullah bin ‘Umar, Abu Sa’id  al-Khudri dan lain-lain telah menentang niat Saidina Hussain tersebut.

Ini adalah kerana mereka dapat menghidu helah golongan Syiah di Kufah yang sememangnya terkenal dengan pengkhianatan mereka terhadap Umat Islam Mereka inilah kelompok yang telah menyokong ‘Abdullah Ibnu Saba’, yang  terlibat dalam pembunuhan ‘Uthman bin ‘Affan r.a, mengkhianati Saidina  ‘Ali serta  Saidina Hassan r.a. 


Mereka berpendapat bahawa  sokongan kuat yang  datang dari penduduk Kufah hanyalah PALSU dan tindakan mereka ini merupakan MUSLIHAT mereka untuk menimbulkan kacau bilau di dalam masyarakat Islam.Oleh itu mereka membantah niat Saidina Hussain untuk menyertai apatah lagi mengetuai  pemberontakan penduduk Kufah. 


Rasulullah s.a.w. pernah melarang umatnya melakukan pemberontakan terhadap  pemerintah yang telah dilantik umat Islam secara sah..

Ternyata pujuk rayu  mereka gagal untuk menghalang hasrat beliau untuk ke Kufah.

Apabila mendengar pergerakan rombongan Saidina Hussain ke Kufah maka  Yazid memerintahkan gabenor beliau di Basrah iaitu Ubaidullah bin Ziyad  serta tenteranya untuk berangkat ke Kufah bagi memantau pergerakan  Saidina Hussain serta kebangkitan orang-orang Kufah.

Berikut merupakan pesanan Yazid kepada Ubaidullah bin Ziyad:  "Saya  mendapat tahu bahawa Hussain
 telah menuju ke Iraq. Oleh itu berkawallah
  di kawasan-kawasan perbatasan negeri. 
Sesiapa yang diragui, tahanlah  dia
 dan sesiapa yang tertuduh tangkaplah dia.
Tetapi jangan engkau  perangi kecuali 
orang yang memerangimu 
dan tulislah selalu kepadaku  tentang
 apa yang berlaku". –

 Al-Bidayah Wa al-Nihayah, jilid  8, ms. 165. Dinukil dari artikel Syiah Pembunuh Sayyidina Hussain di  Karbala yang ditulis oleh Maulana Muhammad Asri Yusoff.

SIAPA SEBENARNYA PEMBUNUH SAIDINA HUSSAIN


Wakil Saidina Hussain di Kufah iaitu Muslim bin ‘Aqil telah menghidu  konspirasi yang sedang dirancang oleh penduduk Syi’ah di sana. Sebelum  Muslim dibunuh oleh penduduk Kufah beliau sempat mengutuskan ‘Umar bin  Saad bin Abi Waqqas kepada Saidina Hussain yang semakin hampir tiba ke  bandar Kufah tentang kecurangan golongan Syi’ah. Maka Saidina Hussain  membatalkan hasratnya untuk ke Kufah dan mengubah laluan rombongannya  menuju ke Syam untuk menemui Yazid.

Golongan Syi’ah di Kufah mula panik dengan perubahan arah tersebut  kerana sekiranya Saidina Hussain berbai’ah kepada Yazid maka musnahlah  segala perancangan kotor mereka untuk memporak-perandakan kesatuan umat  Islam dan sudah pasti kedudukan mereka akan terancam.

Menurut ulamak Syi’ah sendiri iaitu Mulla Baaqir Majlisi tentera Syi’ah  lengkap bersenjata dari Kufah mengejar rombongan Saidina Hussain dan  mereka bertembung di Karbala.

Menurutnya lagi: Sejarah memaparkan bahawa Syits bin  Rab’ie ( seorang Syi’ah dari Kufah) yang mengetuai 40,00 bala tentera  untuk menentang Saidina Hussain dan dialah orang yang mula-mula turun  dari kudanya untuk memenggal kepala Saidina Hussain 

Mulla Baaqir  Majlis, Jilaau al-‘Uyun, ms. 37. Dinukil dari artikel Syiah Pembunuh  Sayyidina Hussain di Karbala.

‘Abdullah ibnu ‘Umar r.a  ( Ibnu Umar ) seorang sahabat Nabi yang besar  kedudukannya telah mempertanggungjawabkan penduduk Kufah atas kematian  Saidina Hussain.

Bahkan ulamak Syi’ah sendiri,  Mulla Baaqir Majlisi juga telah  meriwayatkan kata-kata terakhir Saidina Hussain sebelum syahid di  Karbala:


"Wahai orang-orang Kufah!  
Semoga kamu dilaknat sebagaimana 
dilaknat niat-niat jahat kamu.
 Wahai  orang-orang yang curang, zalim dan pengkhianat! 
Kamu telah menjemput  kami 
untuk membela kamu di waktu kesempitan 
tetapi bila kami datang 
 untuk membela kamu dengan
 menaruh kepercayaan  kepada kamu 
maka sekarang  kamu hunuskan 
pedang dendammu kepada kami 
dan kamu membantu musuh-musuh 
 di dalam menentang kami." –


 Mulla Baaqir Majlis, Jilaau al-‘Uyun, ms. 391. Dinukil dari artikel Syiah Pembunuh Sayyidina Hussain di Karbala.

Jadi apa yang kita dengar selama ini yang menyatakan Yazid adalah orang  yang mengarahkan agar Saidina Hussain dibunuh dan kepalanya dipenggal  serta dipersembahkan kepadanya adalah PALSU dan tidak benar sama sekali.

Kebanyakan cerita – cerita seperti ini telah diriwayatkan oleh Abu  Mikhnaf, al-Saaib al-Kalbi dan anaknya Hisyam yang merupakan penganut  fahaman Syi’ah Rafidhah yang ekstrim dan mereka telah dituduh sebagi  pendusta oleh ulamak-ulamak Rijal (ilmu mengkaji biografi para perawi).Kesedihan yang ditonjolkan pengikut Syiah kononnya meratapi kematian Saidina Hussain tidak lain hanyalah  LAKONAN dan SANDIWARA semata mata ingin meraih simpati merekalah orang yang paling setia dengan Saidina Hussain.

17 Ogos 2010

PERISTIWA PEMBUNUHAN DI HEBRON

-->
Subuh Jumaat 15 Ramadhan 1414H bersamaan 25hb Febuari 1994, dunia telah dikejutkan dengan trajedi pembunuhan beramai-ramai di Hebron, Palestin. Tindakan bacul ini dilakukan ketika umat islam sedang sujud di rakaat kedua (sujud yang terakhir ) solat Subuh.
-->
Baruch Kappel Goldstein seorang ekstremis Yahudi warga Amerika dari gerakan radikal Kach, adalah orang yang bertanggung jawab melakukan jenayah terancang ini.Goldstein bertugas sebagai seorang doktor sangat anti kepada Islam dan bangsa Arab. Beliau yang tinggal di Kampung Kiryat Arba (كريات أربع) berhampiran bandar Al Khalil (Hebron) pernah mengikuti latihan ketenteraan di beberapa buah kem latihan Zionis.

Pada tanggal 25hb. Febuari  1994 bersamaan 15 Ramadhan 1414H, ketika umat islam sedang mengerjakan solat subuh, Goldstein muncul di pintu masjid dan terus melepaskan tembakan bertalu-talu ke arah para jamaah yang sedang sujud di rakaat yang terakhir .
Darah merah mengalir membasahi seluruh ruang masjid. Seramai 29 orang telah gugur syahid dan 300 yang lain mendapat kecederaan.
Goldstein  telah ditangkap dan dibawa ke muka pengadilan namun pihak mahkamah Yahudi  telah mengisytiharkannya sebagai  gila. Goldstein kembali hidup bebas seperti sebelumnya sehinggalah beliau berjaya dibunuh pada 26/10/2008.

Kesan dari trajedi ini Ppihak Yahudi telah menutup Masjid Ibrahim  dan memagar makam Nabi Yaakub dan isterinya serta memperuntukkan bahawa tempat ini (makam Nabi Yaakub dan isterinya ) adalah untuk orang yahudi sahaja. Makam ini hanya dibuka untuk orang Islam sepuluh hari sahaja dalam setahun iaitu pada awal Muharam, hari raya Aidul Fitri dan Aidul Adha, tiga hari Tasyrik dan 4 kali jumaat pada bulan Ramadhan. Selain daripada itu pejabat-pejabat hal ehwal orang Islam dikunci oleh pihak tentera Rejim Zionis termasuklah bangunan Mahkamah Syariah, pejabat Agama Islam, pejabat pembangunan dan lain-lain.
Perjanjian damai yang ditandatangani pada 13 September 1993 adalah semata-mata ingin mendapatkan pengiktirafan dari dunia Arab tentang kewujudan sebuah negara Yahudi yang merdeka di bumi Palestin. Hakikatnya orang-orang Yahudi pasti tidak akan senang dengan umat Nabi Muhamad sebagaimana Firman Allah di dalam surah Al Baqarah ayat 120Dalam perjanjian ini Rejim Yahudi kononnya  bermurah hati untuk menyerahkan Ghaza dan Jericho  kepada Palestin sebagai tanda penghargaan dan terima kasih Yahudi atas pengiktirafan akan kewujudan sebuah negara Yahudi yang merdeka. 

Dahulunya kedua-dua wilayah ini adalah milik Mesir dan Jordan kemudian dirampas oleh Yahudi dalam Perang Arab Yahudi pada tahun 1967. Penyerahan Ghaza dan Jericho adalah semata-mata umpan sahaja dan orang Yahudi berhak menarik balik ( menjajah semula ) kedua-dua wilayah ini bila-bila masa sahaja.

Perjanjian yang penuh tipu muslihat ini menyaksikan bagaimana  kawasan-kawasan suci umat islam seperti Hebron dan Baitul Muqaddis tidak lagi menjadi milik rakyat Palestin sebaliknya telah diserahkan kepada satu bangsa yang dilaknat oleh Allah sehingga hari Qiamat. Ini bermakna Hebron dan Baitul Maqdis bumi kelahiran anbiya' yang menempatkan masjid Al Aqsa dan makam Nabi Ibrahim serta anak keturunannya kini telah menjadi wilayah yang ditadbir oleh orang Yahudi.

Trajedi pembunuhan di Hebron  telah menjadi bukti yang nyata kepada kita. Tidak sampai enam bulan perjanjian damai dimeterai ( 13 September 1993 - 25hb Febuari 1994 ) telah berlaku satu pembunuhan yang sememangnya telah dirancang sebelum perjanjian damai. Bila berlakunya  trajedi ini dunia tidak boleh berbuat apa-apa kerana kejadian ini berlaku di Hebron dan Hebron ( selepas perjanjian damai ) menjadi salah satu daripada wilayah - wilayah yang ditadbir oleh negara Yahudi.  

Ringkasnya sebagai sebuah negara Yahudi yang telah  merdeka dan diiktiraf akan kewujudannya, trajedi seumpama ini disifatkan sebagai masalah  dalaman sebuah negara Yahudi dan tidak lagi masalah orang Palestin .

 
-->
Inilah dia tipu muslihat Yahudi. Bayangkan berapa banyak perjanjian mereka dengan Allah sewenang-wenangnya mereka langgar- inikan pula perjanjian dengan manusia khususnya umat Nabi Muhamad yang mereka anggap sebagai musuh mereka yang paling utama. Cukuplah kisah kisah mereka di dalam AlQur'an menjadi iktibar dan pengajaran buat kita selama-lamanya. Kita tidak perlu mempercayai janji- janji manis yang ditaburkan oleh mereka. Setiap apa yang datang dari mereka merupakan tipu muslihat mereka untuk mendapatkan sesuatu yang mereka hajatkan.

Ibaratkan dulu mereka tiada rumah, mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Kini mereka dah ada rumah ( negara ) mereka boleh melakukan apa sahaja termasuklah mengusahakan kuasa nuklear dan senjata canggih untuk membunuh rakyat Palestin. Sesungguhnya perjanjian damai ini adalah platfom mereka untuk menjajah negara Palestin dan kawasan sekitarnya.

والله أعلم.

16 Mei 2010

ILMU QIRAAT


Kalimah Qiraat adalah jamak daripada perkataan qiraah yang berarti “bacaan” yang telah ditetapkan berdasarkan sanad-sanadnya sampai kepada Rasulullah.

Diantara para sahabat yang terkenal mengajar qiraat ialah 

 1. Ubai bin Kaab r.a, 
 2. Ali bin Abi Thalib ra, 
 3. Zaid bin Harithah r.a, 
 4. Ibn Masud r.a dan 
 5. Abu Musa al Ansary r.a .. 
Dari mereka inilah sebahagian besar Sahabat dan Tabi`in di berbagai negeri belajar ILMU Qiraat.

PERKEMBANGAN ILMU QIRAAT

Pada permulaan abad pertama Hijrah ( zaman Tabi’in ), tampillah sejumlah ulama yang membulatkan tenaga dan perhatian
terhadap masalah Qiraat secara sempurna . Mereka menjadikannya sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri sebagaimana mereka lakukan terhadap ilmu-ilmu syariat yang lainnya, sehingga mereka berjaya melahirkan Imam dan ahli Qiraat yang diikuti dan dipercaya. 

Bahkan dari generasi ini dan generasi sesudahnya terdapat tujuh orang terkenal sebagai imam Qiraat hingga ke hari ini.

IMAM - IMAM QIRAAT


 1. Imam Nafi’ Al-Madani
Nama sebenar beliau ialah Nafi’ bin Abdul Rahman bin Abi Na’im Al-Laithi. Beliau digelar Abu Ruaim. Dilahirkan pada tahun 70 Hijrah di Sifahan dan meninggal dunia di Madinah pada tahun 169 Hijrah.

Dua perawinya ialah Qalun dan Warasy 
 • Qalun : Beliau ialah Isa bin Mina bin Wardan bin Isa bin Abdul Samad al Madani. Ia adalah seorang guru bahasa arab Diriwayatkan bahwa Nafi’ memberinya nama panggilan Qalun karena keindahan suaranya. Perkataan Qalun dalam bahasa rumawi berarti baik Dilahirkian pada tahun 120H dan meninggal dunia pada tahun 220H
 • Warsy : Beliau ialah Abu Sa’id Othman bin Sa’id bin Abdullah Al-Qibti Al-Masri. Diberi julukan Warasy karena teramat putihnya. Dilahirkan pada tahun 110H dan meninggal dunia pada tahun 197H. 
Catatan 
Qiraat Naafi’ bin Abd Rahman melalui riwayat Qaaluun terdapat di Libya dan Tunisia Adapun melalui riwayat Warsy terdapat di Jazair, Maghribi, sebahagian di Tunisia dan sebahagian di Sudan(3%).

2. Imam Ibnu Kathir Al-Makki
Nama sebenar beliau ialah Abu Sa’id Abdullah bin Kathir bin ‘Amru bin Abdullah bin Zazan bin Fairuz bin Hirmuz Al-Dari. Dilahirkan pada tahun 45 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 120 Hijrah.

Dua orang perawinya ialah 
 • Bazzi : Beliau ialah Abu al-Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin al-Qasim bin Nafi’ bin Abi Bazzah al-Makki. Seorang muadzin di mekkah Dilahirkan pada tahun 170H dan meninggal dunia pada tahun 250H
 • Qunbul : Beliau ialah Abu ‘Amru Muhammad bin Abdul Rahman bin Muhammad bin Khalid bin Sa’id al-Makhzumi. Dilahirkan pada tahun 195H dan meninggal pada tahun 291H.

3. Imam Abu ‘Amru al-Bashri
Nama sebenar beliau ialah Abu ‘Amru Ziban bin al-’Ala’ bin ‘Ammar bin al-’Iryan bin Abdullah bin al-Husain al-Mazani. Dilahirkan pada tahun 68 H dan meninggal dunia pada tahun 154 H. Qiraat Abu ‘Amru al-Basri terdapat di sebahagian wilayah di Sudan
Dua perawinya:

 • Al-Duri : Beliau ialah Abu ‘Amru Hafsh bin uimar bin Abdul Aziz al-Nahwi al-Baghdadi. Meninggal dunia pada tahun 246 H. 
 • Al-Susi : Beliau ialah Abu Syu’aib Shalih bin Ziad bin Abdullah bin Ismail bin Al-Jarud. Meninggal dunia pada tahun 261 H.

4.  Imam Ibn ‘Amir As Syami
Nama sebenar beliau ialah Abu "Imran Abdullah bin ‘Amir bin Yazid bin Tamim bin Rabi’ah al-Yahshabi. Seorang qadi (hakim) di Dimasyq pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik. Qiraat Ibn ‘Aamir terdapat di Yaman (1%). Dilahirkan pada tahun 8 H dan meninggal dunia pada tahun 118 H.
Dua orang perawinya ialah
 • Hisyam : Beliau ialah Abu al-Walid Hisyam bin ‘Ammar bin Nasir bin Maisarah al-Salma. Dilahirkan pada tahun 153 H dan meninggal pada tahun 245 H. 
 • Ibnu Dzakuan : Beliau ialah Abu ‘Amru Abdullah bin Ahmad bin Basyir bin Dzakuan. Dilahirkan pada tahun 173 H dan meninggal dunia pada tahun 242 H. 

5.  Imam ‘Asim Al-Kufi
Nama sebenar beliau ialah Abu Bakar ‘Asim bin Abdullah (Abi al-Najud) bin Bahdalah al-Asadi. Meninggal dunia pada tahun 127 Hijrah.

Dua perawinya ialah Syu’bah dan Syu’bah : Beliau iala
 • Abu Bakar Syu’bah bin ‘Abbas bin Salim AlKufi. Dilahirkan pada tahun 95 H dan meninggal dunia pada tahun 193 H. 
 • Hafsh : Beliau ialah Abu Umar Hafsh bin Sulaiman bin Al-Mughirah bin Abi Daud al-Kufi. Menurut Ibn Muin, ia lebih pandai qiraatnya dari pada Abu Bakar Dilahirkan pada tahun 90 H dan meninggal dunia pada tahun 180 H. 

6.  Imam Hamzah al-Kufi
Nama sebenar beliau ialah Abu ‘Lmarah Hamzah bin Habib bin ‘Lmarah bin Ismail al-Zaiyat. Dilahirkan pada tahun 80 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 156 Hijrah.

Dua perawinya :
 • Khalaf : Beliau ialah Abu Muhammad Khalaf bin Hisham bin Talib al-Bazzar. Dilahirkan pada tahun 150 H dan meninggal dunia pada tahun 229 H. 
 • Khallad : Beliau ialah Abu Isa Khallad bin Khalid al-Syaibani al-Kufi. Meninggal dunia pada tahun 220 Hijrah. 

7.  Imam al-Kisaie al-Kufi
Nama sebenar beliau Abu al-Hasan Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Othman al-Nahwi. Dilahirkan pada tahun 119 HIjrah dan meninggal dunia pada tahun 189 Hijrah.

Dua perawinya :
 • Abu al-Harith : Beliau ialah Al-Laith bin Khalid al-Marwazi al-Baghdadi. Meninggal dunia pada tahun 240H. 
 • Al-Duri : Beliau ialah Abu ‘Amru Hafsh bin Umar bin Abdul Aziz al-Nahwi al-Baghdadi. Meninggal dunia pada tahun 246 Hijrah
Bagi bacaan Imam Hamzah dan Imam Kisaie sudah pun pupus dalam ertikata tidak ada lagi masyarakat atau kumpulan yang mengamalkannya. 

Walaupun begitu kedua-dua bacaan ini masih lagi dipelajari di Institusi yang menawarkan pelajaran ilmu Qiraat agar tidak pupus ditelan zaman

Menurut pendapat yang paling kuat mengatakan bahawa Qiraat-qiraat itu bukanlah tujuh huruf . Ini adalah kerana Qiraat hanya merupakan mazhab bacaan qur’an para imam, Sedangkan maksud tujuh huruf adalah berbeza dengan qiraat

Imam atau guru qiraat itu cukup banyak jumlahnya, namun yang masyhur hanya tujuh orang. Qiraat tujuh orang imam ini adalah qiraat yang telah disepakati. 


Akan tetapi disamping itu para ulama memilih pula tiga orang imam qiraat yang qiraatnya dipandang sahih dan mutawatir. Mereka adalah 
 1. Abu Ja’far Yazin bin Qa’qa’ al Madani, 
 2. Ya’kub Bin Ishaq al Hadrami dan 
 3. Khalaf bin Hisyam. 
Ketiga imam terakhir ini dan tujuh imam diatas dikenali sebagai Imam imam Qiraat.

Rujukan
http://elfadhi.wordpress.com/2007/03/29/qiraat-al-quran-dan-para-ahlinya/

08 April 2010

MAKIAH DAN MADANIAH


Jika kita membaca AlQur'an samada kita sedar atau tidak, kita pasti akan bertemu dengan kalimah-kalimah seperti makiah dan madaniah

Berdasarkan kepada kalimah Makkiyyah dan Madaniyyah boleh dikatakan Surah Makiah ini adalah surah - surah yang diturunkan di Mekah dan surah Madaniyyah adalah surah - surah yang diturunkan di Madinah. 


Pendapat ini mungkin ada benarnya namun ada pendapat lain yang menolak pendapat yang pertama ini.

Pendapat yang kedua mengatakan bahawa 

 • surah Makiah adalah surah - surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah
 • surah Madaniah adalah surah- surah yang diturunkan semasa dan selepas Nabi berhijrah ke madinah.
Ini berdasarkan kepada penurunan Surah An Nasr Surah ini telah diturunkan di Mekah ( Hudaibiyah ) namun dalam AlQur'an tetap mengkatogerikan surah ini sebagai surah Madaniah kerana surah ini diturunkan selepas peristiwa hijrahnya Rasul ke Madinah.

Ciri - ciri Surah Makiah dan Madaniah


Kebanyakan surah - surah Makkiyyah mengajak manusia agar mentauhidkan diri kepada Allah serta menjauhkan daripada segala bentuk penyembahan selain dariNya, menc.eritakan perhal Syurga dan neraka serta nikmat-nikmat Allah kurniakan yang tidak terhitung banyaknya.

Selain daripada itu, di dalam surah Makkiyyah
banyak menceritakan tentang kisah perjuangan para nabi sebelum Nabi Muhamad s.a.w. seperti yang terdapat di dalam Surah Yunus, Surah Hud, Surah Yusuf dan Surah Ibrahim.
Adapun surah Madaniah pula menceritakan tentang 
 1. Jihad fi Sabilillah, 
 2. Hukum hakam dalam sistem Perundangan dan Kekeluargaan Islam.
 3. Persaudaraan di dalam Islam 
 4. Cara berhadapan dengan golongan Munafik dan Yahudi di Madinah. 
 5. Cara pemakaian dalam Islam 
 6. Hukum Hudud bagi kesalahan Zina, Fitnah serta mencuri
Surah Madaniah tidak menyentuh langsung tentang soal aqidah kerana keimanan para sahabat telahpun mantap dan tidak perlu lagi kepada ayat -ayat yang menceritakan tentang pembersihan aqidahdalah

BILANGAN SURAH MAKKIYAH DAN MADANIYYAH

Dalam AlQuran menyebut bilangan surah surah Makkiyah adalah 86 surah manakala surah Madaniyyah adalah 28 surah.

Surah-surah Makkiyah dan Madaniyyah.
Sila klik di sini

Sungguhpun demikian, Ulamak berselisih dalam menentukan status lima surah surah Makkiyyah dan tujuh surah surah Madaniyyah.

Lima surah Makkiyah adalah seperti berikut.
 1. al-Fatihah        
 2. al-Qadr             
 3. al-Ikhlash        
 4. al-Falaq            
 5. al-Nas.              
Adapun tujuh  surah surah Madaniyyah yang dimaksudkan adalah
 1. al-Ra'du            
 2.  al-Rahman      
 3.  al-Shaf             
 4. al-Taghabun    
 5. al-Muthaffifin
 6. al-Bayyinah     
 7. al-Zalzalah

والله اعلم