25 Disember 2010

KONSPIRASI DISEBALIK PERISTIWA KARBALA
Tanggal 10 Muharam tahun 61H, Saidina Hussain bin Ali cucu kesayangan Rasulullah s.a.w telah dibunuh dengan kejamnya di Karbala

BERLAKUNYA PERISTIWA KARBALA 

Apabila  Mu’wiyyah r.a meninggal dunia maka anaknya Yazid bin Mu’awiyyah r.a  telah diangkat menjadi penggantinya. Perlantikan Yazid ini telah  dipersetujui [bai’ah] oleh majoriti para sahabat Nabi yang masih hidup  termasuk para Ahlul Bait serta masyarakat Islam.

Namun begitu penduduk Kufah yang rata-ratanya berfahaman Syiah telah  menolak kepimpinan Yazid dan ingin melantik Saidina Hussain sebagai  khalifah yang baru.

Lalu penduduk Kufah termasuk tokoh-tokoh Syiah menulis surat kepada  Saidina Hussain menjemput beliau ke Kufah untuk tujuan tersebut. Mereka  bukan sekadar berjanji akan taat setia kepada kepimpinan Saidina Hussain  malah mereka sanggup untuk menghunus senjata demi membela beliau serta  menjatuhkan kerajaan Bani Umaiyah pimpinan Khalifah Yazid.

Mendengarkan sokongan yang padu dari penduduk Kufah maka beliau (  Saidina Hussain) mengutuskan Muslim bin ‘Aqil untuk meninjau keadaan  sebenar di Kufah. Saidina Hussain memaklumkan khabar berita ini serta  niat beliau untuk ke Kufah kepada para sahabat serta ahli keluarga  beliau bagi mendengar pandangan mereka.

Namun demikian para sahabat terkemuka serta ahli keluarganya seperti  ‘Abdullah Ibnu Abbas, Muhammad bin al-Hanafiyah, ‘Abdul Rahman bin  Hisyam al-Makhzumi, ‘Abdullah bin Jaafar bin Abi Talib, Abdullah bin  Muti’ al-Afdawi, ‘Amru bin Sa’id, ‘Abdullah bin ‘Umar, Abu Sa’id  al-Khudri dan lain-lain telah menentang niat Saidina Hussain tersebut.

Ini adalah kerana mereka dapat menghidu helah golongan Syiah di Kufah yang sememangnya terkenal dengan pengkhianatan mereka terhadap Umat Islam.  Mereka inilah kelompok yang telah menyokong ‘Abdullah Ibnu Saba’, yang  terlibat dalam pembunuhan ‘Uthman bin ‘Affan r.a, mengkhianati Saidina  ‘Ali serta  Saidina Hassan r.a. Mereka berpandangan sokongan kuat yang  menurut khabarnya datang dari penduduk Kufah hanyalah palsu dan tindakan  mereka ini merupakan dalih mereka untuk menimbulkan susana kacau-bilau  di dalam masyarakat Islam.

Selain daripada itu mereka berpendapat bahawa Yazid bin Mu’awiyyah  adalah seorang khalifah yang telah dibai’ah oleh majoriti umat Islam,  dikalangan para sahabat-sahabat utama dan juga ahli keluarga Rasulullah  s.a.w.. Maka dari sisi syarak perlantikan beliau sebagai khalifah adalah  sah. Terdapat larangan dari Rasulullah s.a.w. untuk memberontak  terhadap pemerintah yang telah dilantik umat Islam secara sah.

Oleh itu mereka membantah niat Saidina Hussain untuk menyertai malah  mengepalai pemberontakan penduduk Kufah tersebut. Ternyata pujuk rayu  mereka gagal untuk menghentikan hasrat beliau untuk ke Kufah.

Apabila mendengar pergerakan rombongan Saidina Hussain ke Kufah maka  Yazid memerintahkan gabenor beliau di Basrah iaitu Ubaidullah bin Ziyad  serta tenteranya untuk berangkat ke Kufah bagi memantau pergerakan  Saidina Hussain serta kebangkitan orang-orang Kufah.

Berikut merupakan pesanan Yazid kepada Ubaidullah bin Ziyad:  

"Saya  mendapat tahu bahawa Hussain telah menuju ke Iraq. Oleh itu berkawallah  di kawasan-kawasan perbatasan negeri. Sesiapa yang diragui, tahanlah  dia dan sesiapa yang tertuduh tangkaplah dia. Tetapi jangan engkau  perangi kecuali orang yang memerangi mu dan tulislah selalu kepada ku  tentang apa yang berlaku". – Al-Bidayah Wa al-Nihayah, jilid  8, ms. 165. Dinukil dari artikel Syiah Pembunuh Sayyidina Hussain di  Karbala yang ditulis oleh Mawlana Muhammad Asri Yusoff.

SIAPA SEBENARNYA PEMBUNUH SAIDINA HUSSAIN?

Wakil Saidina Hussain di Kufah iaitu Muslim bin ‘Aqil telah menghidu  konspirasi yang sedang dirancang oleh penduduk Syi’ah di sana. Sebelum  Muslim dibunuh oleh penduduk Kufah beliau sempat mengutuskan ‘Umar bin  Saad bin Abi Waqqas kepada Saidina Hussain yang semakin hampir tiba ke  bandar Kufah tentang kecurangan golongan Syi’ah. Maka Saidina Hussain  membatalkan hasratnya untuk ke Kufah dan mengubah laluan rombongannya  menuju ke Syam untuk menemui Yazid.

Golongan Syi’ah di Kufah mula panik dengan perubahan arah tersebut  kerana sekiranya Saidina Hussain berbai’ah kepada Yazid maka musnahlah  segala perancangan kotor mereka untuk memporak-perandakan kesatuan umat  Islam dan sudah pasti kedudukan mereka akan terancam.

Menurut ulamak Syi’ah sendiri iaitu Mulla Baaqir Majlisi tentera Syi’ah  lengkap bersenjata dari Kufah mengejar rombongan Saidina Hussain dan  mereka bertembung di Karbala.

Menurutnya lagi: Sejarah memaparkan bahawa dialah (iaitu Syits bin  Rab’ie seorang Syi’ah dari Kufah) yang mengetuai 40,00 bala tentera  untuk menentang Saidina Hussain dan dialah orang yang mula-mula turun  dari kudanya untuk memenggal kepala Saidina Hussain – Mulla Baaqir  Majlis, Jilaau al-‘Uyun, ms. 37. Dinukil dari artikel Syiah Pembunuh  Sayyidina Hussain di Karbala.

‘Abdullah ibnu ‘Umar r.a  ( Ibnu Umar ) seorang sahabat Nabi yang besar  kedudukannya telah mempertanggungjawabkan penduduk Kufah atas kematian  Saidina Hussain.

Bahkan ulamak Syi’ah sendiri,  Mulla Baaqir Majlisi juga telah  meriwayatkan kata-kata terakhir Saidina Hussain sebelum syahid di  Karbala: "Wahai orang-orang Kufah!  Semoga kamu dilaknat sebagaimana dilaknat niat-niat jahat kamu. Wahai  orang-orang yang curang, zalim dan pengkhianat! Kamu telah menjemput  kami untuk membela kami di waktu kesempitan tetapi bila kami datang  untuk membela kamu dengan menaruh kepercayaan kepada kamu maka sekarang  kamu hunuskan pedang dendammu kepada kami dan kamu membantu musuh-musuh  di dalam menentang kami." – Mulla Baaqir Majlis, Jilaau al-‘Uyun, ms. 391. Dinukil dari artikel Syiah Pembunuh Sayyidina Hussain di Karbala.

Jadi apa yang kita dengar selama ini yang menyatakan Yazid adalah orang  yang mengarahkan agar Saidina Hussain dibunuh dan kepalanya dipenggal  serta dipersembahkan kepadanya adalah tidak benar sama sekali.

Kebanyakan cerita – cerita seperti ini telah diriwayatkan oleh Abu  Mikhnaf, al-Saaib al-Kalbi dan anaknya Hisyam yang merupakan penganut  fahaman Syi’ah Rafidhah yang ekstrim dan mereka telah dituduh sebagi  pendusta oleh ulamak-ulamak Rijal (ilmu mengkaji biografi para perawi).


Ceramah Ustaz Asri Yusuf yang mengulas isu ini.

Tiada ulasan: